ค้นหาสำนวนไทย

สำนวนไทย หมวดตัวอักษร ข

สำนวนไทย มีดังรายการต่อไปนี้

ขนทรายเข้าวัด

หมายถึง ทําบุญกุศลโดยวิธีนําหรือขนทรายไปก่อพระเจดีย์ทรายเป็นต้นที่วัด (สำ) หาประโยชน์ให้ส่วนรวม

ขนมพอสมกับน้ำยา

หมายถึง ใช้ในการเปรียบเทียบของทั้งสองสิ่งนั้นมีมูลค่า, ความดีความร้าย, ความสามารถ นั้นพอ ๆ กัน ไม่ด้อยไปกว่ากัน

ขนหน้าแข้งไม่ร่วง

หมายถึง ไม่กระทบกระเทือนถึงเดือดร้อน (ใช้แก่คนมั่งมีที่ต้องจ่ายเงินแม้จะมากแต่ก็ดูเหมือนเป็นจํานวนเล็ก ๆ น้อย ๆ)

ขบเผาะ

หมายถึง วัยกำลังแตกเนื้อสาว

ขมิ้นกับปูน

หมายถึง ชอบวิวาทกันอยู่เสมอเมื่ออยู่ใกล้กัน ไม่ถูกกัน

ขมเป็นยา

หมายถึง คำติมักเป็นประโยชน์ทำให้ได้คิด มักใช้เข้าคู่กับ หวานเป็นลม ว่า หวานเป็นลม ขมเป็นยา

ขวานฝ่าซาก

หมายถึง ผงผางไม่เกรงใจใคร (ใช้แก่กริยาพูด)

ขี่ช้างจับตั๊กแตน

หมายถึง การทำอะไรที่มากเกินตัว

ข่มเหงคะเนงร้าย

หมายถึง รังแกเบียดเบียน

เข้าพกเข้าห่อ

หมายถึง เอาไว้เป็นส่วนของตัว รู้จักเก็บไว้บ้าง รู้จักเก็บไม่ใช้สุรุ่ยสุร่าย

เข้าพระเข้านาง

หมายถึง แสดงบทเกี้ยวพาราสี

เข้ารกเข้าพง

หมายถึง พูดหรือทำไม่ถูกต้องกับเรื่องเพราะขาดความชำนาญในเรื่องนั้น

เข้าร่องเข้ารอย

หมายถึง ถูกต้องตามระเบียบแบบแผนที่วางไว้แต่เดิม เริ่มกลับเข้าที่เป็นเหมือนเดิมอย่างที่เคยเป็นมาอยู่แต่ก่อน

เข้าหูซ้ายทะลุหูขาว

หมายถึง บอกหรือสอนไปไม่ได้ผลไม่ได้ความ ไม่สนใจอะไร ไม่ฟังในสิ่งที่สอนสั่ง

เข้าเนื้อ

หมายถึง ขาดทุน เสียทรัพย์ไป เสียหาย เสียเปรียบ เช่น พูดให้เข้าเนื้อ

เข้าเลือดเข้าเนื้อ

หมายถึง เสียผลประโยชน์แล้วยังต้องเสียเงินอีกด้วย

เข้าไส้

หมายถึง ถึงอกถึงใจ ถึงแก่น ถึงที่สุด

แขนซ้ายแขนขวา

หมายถึง บริวารหรือผู้ใต้บังคับบัญชาที่คอยเป็นมือไม้แทนคอยทำงานให้

ไข่ในหิน

หมายถึง ของที่ต้องระมัดระวังทะนุถนอมและหวงอย่างยิ่ง ไม่ยอมให้ไครมาทำอันตรายเด็ดขาดหรือเข้ามาเกี่ยวข้องได้โดยง่าย


พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

สำนวนไทย หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ