สำนวนไทย - หมวด ข

(หน้า 1/1)

 • ขนทรายเข้าวัด

  หมายถึง
  ทําบุญกุศลโดยวิธีนําหรือขนทรายไปก่อพระเจดีย์ทรายเป็นต้นที่วัด (สำ) หาประโยชน์ให้ส่วนรวม

  999+
  views

 • ขนมพอสมกับน้ำยา

  หมายถึง
  ใช้ในการเปรียบเทียบของทั้งสองสิ่งนั้นมีมูลค่า, ความดีความร้าย, ความสามารถ นั้นพอ ๆ กัน ไม่ด้อยไปกว่ากัน

  999+
  views

 • ขนหน้าแข้งไม่ร่วง

  หมายถึง
  ไม่กระทบกระเทือนถึงเดือดร้อน (ใช้แก่คนมั่งมีที่ต้องจ่ายเงินแม้จะมากแต่ก็ดูเหมือนเป็นจํานวนเล็ก ๆ น้อย ๆ)

  999+
  views

 • ขบเผาะ

  หมายถึง
  วัยกำลังแตกเนื้อสาว

  999+
  views

 • ขมิ้นกับปูน

  หมายถึง
  ชอบวิวาทกันอยู่เสมอเมื่ออยู่ใกล้กัน ไม่ถูกกัน

  999+
  views

 • ขมเป็นยา

  หมายถึง
  คำติมักเป็นประโยชน์ทำให้ได้คิด มักใช้เข้าคู่กับ หวานเป็นลม ว่า หวานเป็นลม ขมเป็นยา

  999+
  views

 • ขวานฝ่าซาก

  หมายถึง
  ผงผางไม่เกรงใจใคร (ใช้แก่กริยาพูด)

  999+
  views

 • ขี่ช้างจับตั๊กแตน

  หมายถึง
  การทำอะไรที่มากเกินตัว

  999+
  views

 • ข่มเหงคะเนงร้าย

  หมายถึง
  รังแกเบียดเบียน

  999+
  views

 • เข้าพกเข้าห่อ

  หมายถึง
  เอาไว้เป็นส่วนของตัว รู้จักเก็บไว้บ้าง รู้จักเก็บไม่ใช้สุรุ่ยสุร่าย

  999+
  views

 • เข้าพระเข้านาง

  หมายถึง
  แสดงบทเกี้ยวพาราสี

  999+
  views

 • เข้ารกเข้าพง

  หมายถึง
  พูดหรือทำไม่ถูกต้องกับเรื่องเพราะขาดความชำนาญในเรื่องนั้น

  999+
  views

 • เข้าร่องเข้ารอย

  หมายถึง
  ถูกต้องตามระเบียบแบบแผนที่วางไว้แต่เดิม เริ่มกลับเข้าที่เป็นเหมือนเดิมอย่างที่เคยเป็นมาอยู่แต่ก่อน

  999+
  views

 • เข้าหูซ้ายทะลุหูขาว

  หมายถึง
  บอกหรือสอนไปไม่ได้ผลไม่ได้ความ ไม่สนใจอะไร ไม่ฟังในสิ่งที่สอนสั่ง

  999+
  views

 • เข้าเนื้อ

  หมายถึง
  ขาดทุน เสียทรัพย์ไป เสียหาย เสียเปรียบ เช่น พูดให้เข้าเนื้อ

  เข้าเลือด หรือ เข้าเลือดเข้าเนื้อ ก็ว่า

  999+
  views

 • เข้าเลือดเข้าเนื้อ

  หมายถึง
  เสียผลประโยชน์แล้วยังต้องเสียเงินอีกด้วย

  999+
  views

 • เข้าไส้

  หมายถึง
  ถึงอกถึงใจ ถึงแก่น ถึงที่สุด

  เช่น ฉันเกลียดคนนี้เข้าไส้เลยแหละ

  999+
  views

 • แขนซ้ายแขนขวา

  หมายถึง
  บริวารหรือผู้ใต้บังคับบัญชาที่คอยเป็นมือไม้แทนคอยทำงานให้

  999+
  views

 • ไข่ในหิน

  หมายถึง
  ของที่ต้องระมัดระวังทะนุถนอมและหวงอย่างยิ่ง ไม่ยอมให้ไครมาทำอันตรายเด็ดขาดหรือเข้ามาเกี่ยวข้องได้โดยง่าย

  999+
  views