ค้นหาIdioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

สำนวนภาษาอังกฤษ "You're starting to cross the line."

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    You're starting to cross the line.

    แปลว่า คุณกำลังจะเริ่มล้ำเส้นแล้วนะ

    Idioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

    Listen to voicemalefemale