ค้นหาIdioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

สำนวนภาษาอังกฤษ "You know I love you, but you drive me crazy."

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    You know I love you, but you drive me crazy.

    แปลว่า คุณก็รู้ว่าผมรักคุณ แต่คุณก็ทำให้ผมแทบบ้า

    Idioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

    Listen to voicemalefemale