ค้นหาIdioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

สำนวนภาษาอังกฤษ "You cannot count on anyone except yourself."

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    You cannot count on anyone except yourself.

    แปลว่า เธอจะไว้วางใจใครไม่ได้หรอก นอกจากตัวเธอเอง

    Idioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

    Listen to voicemalefemale