ค้นหาIdioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

สำนวนภาษาอังกฤษ "The email must be a valid email address."

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    The email must be a valid email address.

    แปลว่า อีเมลต้องถูกต้องตามหลักของบัญชีเมล

    Idioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

    Listen to voicemalefemale