ค้นหาIdioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

สำนวนภาษาอังกฤษ "She seems to be fond of talking about herself."

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    She seems to be fond of talking about herself.

    แปลว่า ดูเหมือนเธอชอบพูดโอ้อวดตัวเอง

    Idioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

    Listen to voicemalefemale