ค้นหาIdioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

สำนวนภาษาอังกฤษ "save the best for last."

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    save the best for last.

    แปลว่า การเก็บสิ่งที่ดีที่สุดไว้ทีหลังสุด

    Idioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

    Listen to voicemalefemale