ค้นหาIdioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

สำนวนภาษาอังกฤษ "Rome was not built in a day."

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้