ค้นหาIdioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

สำนวนภาษาอังกฤษ "Please bear in mind that this is your fault, not ours."

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    Please bear in mind that this is your fault, not ours.

    แปลว่า โปรดสังวรไว้ว่านี่เป็นความผิดของคุณไม่ใช่ของเรา

    Idioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

    Listen to voicemalefemale