ค้นหาIdioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

สำนวนภาษาอังกฤษ "Out of date"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    Out of date

    แปลว่า ล้าสมัย เชย โบราณ ไม่ทันยุค

    Idioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

    Listen to voicemalefemale