ค้นหาIdioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

สำนวนภาษาอังกฤษ "Only have eyes for"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    Only have eyes for

    แปลว่า จงรักภักดีต่อคนคนเดียว ยึดมั่นต่อ มั่นคงต่อ

    Idioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

    Listen to voicemalefemale