ค้นหาIdioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

สำนวนภาษาอังกฤษ "It's gonna happen one way or another."

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    It's gonna happen one way or another.

    แปลว่า อย่างไรก็ตามมันกำลังจะเกิดขึ้น

    Idioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

    Listen to voicemalefemale