ค้นหาIdioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

สำนวนภาษาอังกฤษ "I'll catch up with you later."

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    I'll catch up with you later.

    แปลว่า ฉันจะมาเจอนายทีหลัง

    Idioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

    Listen to voicemalefemale