ค้นหาIdioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

สำนวนภาษาอังกฤษ "I want you to make me a promise."

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    I want you to make me a promise.

    แปลว่า ฉันอยากให้คุณสัญญากับฉันข้อหนึ่ง

    Idioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

    Listen to voicemalefemale