ค้นหาIdioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

สำนวนภาษาอังกฤษ "I must keep a promise I made."

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    I must keep a promise I made.

    แปลว่า ฉันต้องรักษาสัญญาที่ให้ไว้

    Idioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

    Listen to voicemalefemale