ค้นหาIdioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

สำนวนภาษาอังกฤษ "I let him take a break for 15 minutes."

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    I let him take a break for 15 minutes.

    แปลว่า ฉันจะปล่อยให้เขาพักสัก 15 นาที

    Idioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

    Listen to voicemalefemale