ค้นหาIdioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

สำนวนภาษาอังกฤษ "I know who I am"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    I know who I am

    แปลว่า ฉันรู้ว่าฉันเป็นใคร

    Idioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

    Listen to voicemalefemale