ค้นหาIdioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

สำนวนภาษาอังกฤษ "How dare you put the blame on me!"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    How dare you put the blame on me!

    แปลว่า กล้าดียังไงมากล่าวหาฉัน

    Idioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

    Listen to voicemalefemale