ค้นหาIdioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

สำนวนภาษาอังกฤษ "Have a word with"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    Have a word with

    แปลว่า ต้องการคุยด้วยเป็นส่วนตัว

    Idioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

    Listen to voicemalefemale