ค้นหาIdioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

สำนวนภาษาอังกฤษ "full of hot air"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    full of hot air

    แปลว่า พูดไม่รู้เรื่อง , พูดไร้สาระ

    Idioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

    Listen to voicemalefemale