ค้นหาIdioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

สำนวนภาษาอังกฤษ "Every dog has his day"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    Every dog has his day

    แปลว่า วันพระไม่ได้มีหนเดียว

    Listen to voicemalefemale