ค้นหาIdioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

สำนวนภาษาอังกฤษ "Dad forced me to hit the books."

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    Dad forced me to hit the books.

    แปลว่า พ่อบังคับให้ฉันอ่านหนังสืออย่างหนัก

    Idioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

    Listen to voicemalefemale