ค้นหาIdioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

สำนวนภาษาอังกฤษ "Cross the line"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    Cross the line

    แปลว่า ล้ำเส้น ข้ามเส้น ข้ามแดน

    Idioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

    Listen to voicemalefemale