ค้นหาIdioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

สำนวนภาษาอังกฤษ "Break one's heart"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    Break one's heart

    แปลว่า ทำให้หัวใจสลาย ทำร้ายความรู้สึก ทำให้อกหัก หักอก

    Idioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

    Listen to voicemalefemale