ค้นหาIdioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

สำนวนภาษาอังกฤษ "As far as I am concerned, he should get fired."

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    As far as I am concerned, he should get fired.

    แปลว่า ตามความเห็นฉันนะ เขาควรจะถูกไล่ออก

    Idioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

    Listen to voicemalefemale