สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล - หมวด s

(หน้า 1/2)

 • Save the best for last.

  แปลว่า
  การเก็บสิ่งที่ดีที่สุดไว้ทีหลังสุด

  999+
  views

 • Serve someone right

  แปลว่า
  สมน้ำหน้า สมควรแล้ว

  999+
  views

 • Set one's mind to something / put one's mind to something

  แปลว่า
  ตั้งใจทำบางสิ่งบางอย่างอย่างเต็มที่

  999+
  views

 • She confessed to me yesterday, out of the blue.

  แปลว่า
  เธอมาสารภาพกับฉันเมื่อวานนี้ อย่างไม่มีปี่มีขลุ่ย

  999+
  views

 • She does not want me to hang out with her.

  แปลว่า
  เธอไม่อยากให้ฉันออกไปเที่ยวด้วย

  999+
  views

 • She seems to be fond of talking about herself.

  แปลว่า
  ดูเหมือนเธอชอบพูดโอ้อวดตัวเอง

  999+
  views

 • Shed (some) light on

  แปลว่า
  เปิดเผย ให้ความกระจ่าง ทำให้เข้าใจง่าย

  999+
  views

 • Single out

  แปลว่า
  เลือกเฉพาะ เลือกจากกลุ่ม

  999+
  views

 • So far

  แปลว่า
  นอกจากความหมายที่แปลว่าไกลมากแล้ว ยังหมายถึง จนถึงทุกวันนี้ จนเดี๋ยวนี้ จนถึงบัดนี้

  999+
  views

 • So far as we know, there were no survivors.

  แปลว่า
  เท่าที่เราทราบจนถึงบัดนี้ไม่มีใครรอดชีวิต

  999+
  views

 • Some people cannot see the wood for the trees.

  แปลว่า
  เส้นผมบังภูเขา
  หมวด
  คำสุภาษิต ภาษาอังกฤษ

  526
  views

 • Sooner or later

  แปลว่า
  ไม่ช้าก็เร็ว

  999+
  views

 • Sooner or later you're gonna have to face the fact.

  แปลว่า
  ไม่ช้าก็เร็วคุณจะต้องเผชิญหน้ากับความจริง

  999+
  views

 • Speech is silver, silence is golden.

  แปลว่า
  พูดไปสองไพเบี้ย นิ่งเสียตำลึงทอง
  หมวด
  คำสุภาษิต ภาษาอังกฤษ

  999+
  views

 • Stare at

  แปลว่า
  จ้องมอง จ้อง

  999+
  views

 • Stay in touch

  แปลว่า
  ติดต่อกันไปเรื่อย ๆ ติดต่อกันเสมอ ส่งข่าวถึงกัน ยังติดต่อกันอยู่

  999+
  views

 • Stay still

  แปลว่า
  อยู่นิ่งๆ

  999+
  views

 • Stay still now. Don't give me any trouble.

  แปลว่า
  ตอนนี้อยู่นิ่งๆ อย่าได้สร้างปัญหาให้ฉันอีก

  999+
  views

 • Step outside

  แปลว่า
  ก้าวออกไปข้างนอก ออกมาข้างนอก

  999+
  views

 • Still waters run deep.

  แปลว่า
  น้ำนิ่งไหลลึก
  หมวด
  คำสุภาษิต ภาษาอังกฤษ

  711
  views