ค้นหาIdioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

ทั้งหมด
Idioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล หมวดตัวอักษร S

Idioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล หมวดตัวอักษร S

Idioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล - หน้า 1/2 มีดังรายการต่อไปนี้

save the best for last.

แปลว่า การเก็บสิ่งที่ดีที่สุดไว้ทีหลังสุด

Serve someone right

แปลว่า สมน้ำหน้า สมควรแล้ว

Set one's mind to something / put one's mind to something

แปลว่า ตั้งใจทำบางสิ่งบางอย่างอย่างเต็มที่

She confessed to me yesterday, out of the blue.

แปลว่า เธอมาสารภาพกับฉันเมื่อวานนี้ อย่างไม่มีปี่มีขลุ่ย

She does not want me to hang out with her.

แปลว่า เธอไม่อยากให้ฉันออกไปเที่ยวด้วย

She seems to be fond of talking about herself.

แปลว่า ดูเหมือนเธอชอบพูดโอ้อวดตัวเอง

Shed (some) light on

แปลว่า เปิดเผย ให้ความกระจ่าง ทำให้เข้าใจง่าย

Single out

แปลว่า เลือกเฉพาะ เลือกจากกลุ่ม

Skive off

แปลว่า โดดเรียน

So far

แปลว่า นอกจากความหมายที่แปลว่าไกลมากแล้ว ยังหมายถึง จนถึงทุกวันนี้ จนเดี๋ยวนี้ จนถึงบัดนี้

So far as we know, there were no survivors.

แปลว่า เท่าที่เราทราบจนถึงบัดนี้ไม่มีใครรอดชีวิต

Some people cannot see the wood for the trees.

แปลว่า เส้นผมบังภูเขา

Sooner or later

แปลว่า ไม่ช้าก็เร็ว

Sooner or later you're gonna have to face the fact.

แปลว่า ไม่ช้าก็เร็วคุณจะต้องเผชิญหน้ากับความจริง

Speech is silver, silence is golden.

แปลว่า พูดไปสองไพเบี้ย นิ่งเสียตำลึงทอง

Stare at

แปลว่า จ้องมอง จ้อง

Stay in touch

แปลว่า ติดต่อกันไปเรื่อย ๆ ติดต่อกันเสมอ ส่งข่าวถึงกัน ยังติดต่อกันอยู่

Stay still

แปลว่า อยู่นิ่งๆ

Stay still now. Don't give me any trouble.

แปลว่า ตอนนี้อยู่นิ่งๆ อย่าได้สร้างปัญหาให้ฉันอีก

Step outside

แปลว่า ก้าวออกไปข้างนอก ออกมาข้างนอก

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

Idioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ