ค้นหาIdioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

ทั้งหมด
Idioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล หมวดตัวอักษร R

Idioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล หมวดตัวอักษร R

Idioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล มีดังรายการต่อไปนี้

Rats desert a sinking ship.

แปลว่า มองเห็นภัยมีก็เผ่นหนีเอาตัวรอด

Remember to keep in touch when you are aways.

แปลว่า อย่าลืมติดต่อกันเมื่อคุณจากไปล่ะ

Rome was not built in a day.

แปลว่า อะไรก็ไม่พ้นความพยายาม

Run away

แปลว่า หนี วิ่งหนี หลบหนี

Run out of

แปลว่า หมด ขาด ร่อยหรอ


พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

Idioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ