ค้นหาIdioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

Idioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล หมวดตัวอักษร P

Idioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล หมวดตัวอักษร P

Idioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล มีดังรายการต่อไปนี้

Patience is a virtue.

แปลว่า จงตั้งมั่นในขันติ

Pave the way

แปลว่า ปูทาง กรุยทาง แผ้วทาง

Pay someone back

แปลว่า จ่ายเงินคืน คืนเงิน ชดใช้ ตอบแทนคุณ ชำระหนี้

People are gonna talk behind your back.

แปลว่า ผู้คนจะพูดลับหลังคุณนะ

Piss off

แปลว่า ไปให้พ้น ไปให้ไกล ๆ เลยไป (พูดเนื่องจากมีน้ำโห) (เป็นคำไม่สุภาพ)

Piss off! Don’t come near me again.

แปลว่า ไปไกลๆ เลยไป อย่าเข้ามาใกล้ฉันอีก

Please bear in mind that this is your fault, not ours.

แปลว่า โปรดสังวรไว้ว่านี่เป็นความผิดของคุณไม่ใช่ของเรา

Please don't stay in touch.

แปลว่า โปรดอย่าได้ติดต่อกันอีกเลย

Pry into

แปลว่า สอบถาม สอดส่อง ยุ่งเรื่องคนอื่น

Put off

แปลว่า เลื่อนออกไป ยืดเวลาออกไป แก้ตัว ถอด(เสื้อผ้า)ออก

Put pressure on

แปลว่า กดดัน บีบบังคับ

Put the blame on

แปลว่า กล่าวหา ป้ายความผิดให้คนอื่น ปัดความผิดให้ โยนความผิดให้ ซัดทอด

Put up with

แปลว่า อดทน ทน ทำใจ

Put your mind to work and do something!

แปลว่า ตั้งใจทำงานเต็มที่และทำอะไรสักอย่างหน่อย


พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

Idioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ