สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล - หมวด p

(หน้า 1/1)

 • Patience is a virtue.

  แปลว่า
  จงตั้งมั่นในขันติ
  หมวด
  คำสุภาษิต ภาษาอังกฤษ

  859
  views

 • Pave the way

  แปลว่า
  ปูทาง กรุยทาง แผ้วทาง

  999+
  views

 • Pay someone back

  แปลว่า
  จ่ายเงินคืน คืนเงิน ชดใช้ ตอบแทนคุณ ชำระหนี้

  999+
  views

 • People are gonna talk behind your back.

  แปลว่า
  ผู้คนจะพูดลับหลังคุณนะ

  999+
  views

 • Piss off

  แปลว่า
  ไปให้พ้น ไปให้ไกล ๆ เลยไป (พูดเนื่องจากมีน้ำโห) (เป็นคำไม่สุภาพ)

  999+
  views

 • Piss off! Don’t come near me again.

  แปลว่า
  ไปไกลๆ เลยไป อย่าเข้ามาใกล้ฉันอีก

  999+
  views

 • Please bear in mind that this is your fault, not ours.

  แปลว่า
  โปรดสังวรไว้ว่านี่เป็นความผิดของคุณไม่ใช่ของเรา

  999+
  views

 • Please don't stay in touch.

  แปลว่า
  โปรดอย่าได้ติดต่อกันอีกเลย

  999+
  views

 • Pry into

  แปลว่า
  สอบถาม สอดส่อง ยุ่งเรื่องคนอื่น

  999+
  views

 • Put off

  แปลว่า
  เลื่อนออกไป ยืดเวลาออกไป แก้ตัว ถอด(เสื้อผ้า)ออก

  999+
  views

 • Put pressure on

  แปลว่า
  กดดัน บีบบังคับ

  999+
  views

 • Put the blame on

  แปลว่า
  กล่าวหา ป้ายความผิดให้คนอื่น ปัดความผิดให้ โยนความผิดให้ ซัดทอด

  999+
  views

 • Put up with

  แปลว่า
  อดทน ทน ทำใจ

  999+
  views

 • Put your mind to work and do something!

  แปลว่า
  ตั้งใจทำงานเต็มที่และทำอะไรสักอย่างหน่อย

  999+
  views