สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล - หมวด o

(หน้า 1/1)

 • Off the cuff

  แปลว่า
  ไม่ได้เตรียมไว้ล่วงหน้า

  527
  views

 • On behalf of

  แปลว่า
  ในนามของ (ทำบางสิ่ง)ในนามของ

  999+
  views

 • Once bitten, twice shy.

  แปลว่า
  โดนเข้าครั้ง ยั้งไปนาน
  หมวด
  คำสุภาษิต ภาษาอังกฤษ

  874
  views

 • Once in a blue moon

  แปลว่า
  ไม่บ่อย นานๆ ครั้ง แทบจะไม่เคยเกิดขึ้นเลย

  999+
  views

 • Once in a while

  แปลว่า
  นานๆ ครั้ง เป็นครั้งคราว ชั่วครั้งชั่วคราว

  999+
  views

 • One is  never too old to learn.

  แปลว่า
  ไม่มีใครแก่เกินเรียน
  หมวด
  คำสุภาษิต ภาษาอังกฤษ

  999+
  views

 • One more time

  แปลว่า
  อีกครั้ง

  999+
  views

 • One way or another

  แปลว่า
  อย่างไรก็ตาม ด้วยเหตุใดก็ตาม ด้วยวิธีใดก็ตาม

  999+
  views

 • Only have eyes for

  แปลว่า
  จงรักภักดีต่อคนคนเดียว ยึดมั่นต่อ มั่นคงต่อ

  999+
  views

 • Out of date

  แปลว่า
  ล้าสมัย เชย โบราณ ไม่ทันยุค

  999+
  views

 • Out of the blue

  แปลว่า
  ทันทีทันใด ไม่ได้บอกล่วงหน้า จู่ๆ ก็เกิดขึ้น

  999+
  views