ค้นหาIdioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

ทั้งหมด
Idioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล หมวดตัวอักษร O

Idioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล หมวดตัวอักษร O

Idioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล มีดังรายการต่อไปนี้

off the cuff

แปลว่า ไม่ได้เตรียมไว้ล่วงหน้า

On behalf of

แปลว่า ในนามของ (ทำบางสิ่ง)ในนามของ

Once bitten, twice shy.

แปลว่า โดนเข้าครั้ง ยั้งไปนาน

Once in a blue moon

แปลว่า ไม่บ่อย นานๆ ครั้ง แทบจะไม่เคยเกิดขึ้นเลย

Once in a while

แปลว่า นานๆ ครั้ง เป็นครั้งคราว ชั่วครั้งชั่วคราว

One is  never too old to learn.

แปลว่า ไม่มีใครแก่เกินเรียน

one more time

แปลว่า อีกครั้ง

One way or another

แปลว่า อย่างไรก็ตาม ด้วยเหตุใดก็ตาม ด้วยวิธีใดก็ตาม

Only have eyes for

แปลว่า จงรักภักดีต่อคนคนเดียว ยึดมั่นต่อ มั่นคงต่อ

Out of date

แปลว่า ล้าสมัย เชย โบราณ ไม่ทันยุค

Out of the blue

แปลว่า ทันทีทันใด ไม่ได้บอกล่วงหน้า จู่ๆ ก็เกิดขึ้น


พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

Idioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ