ค้นหาIdioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

ทั้งหมด
Idioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล หมวดตัวอักษร N

Idioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล หมวดตัวอักษร N

Idioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล มีดังรายการต่อไปนี้

Necessity is the mother of invention.

แปลว่า ความจำเป็นเป็นบ่อเกิดของการประดิษฐ์

Never put off till tomorrow what may be done today.

แปลว่า อย่าผลัดวัดประกันพรุ่ง

Never say die.

แปลว่า ชีวิตนี้ย่อมมีหวัง

New brooms sweep clean.

แปลว่า เลื่อนตำแน่งการงานเบิกบานใจ ชักเห่อใหญ่วุ่นทำน่ารำคาญ

No matter how hard you try, it'll all be in vain.

แปลว่า ไม่ว่าแกจะพยายามหนักขนาดไหน ทั้งหมดจะเป็นความพยายามที่สูญเปล่า

No new is good news.

แปลว่า ไม่มีข่าว นั่นแหละข่าวดี

Nothing is given so freely as advice.

แปลว่า ไม่มีอะไรให้ได้ง่ายเท่าคำแนะนำ


พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

Idioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ