สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล - หมวด k

(หน้า 1/1)

 • Keep a promise

  แปลว่า
  รักษาสัญญา ทำตามสัญญา

  999+
  views

 • Keep an eye on

  แปลว่า
  เฝ้าดู เฝ้ามอง จับตาดู

  999+
  views

 • Keep an eye on the baby, please.

  แปลว่า
  ได้โปรดช่วยดูเด็กให้ด้วย

  999+
  views

 • Keep away from

  แปลว่า
  อยู่ห่างจาก หลีกหนีจาก หลีกเลี่ยงจาก

  999+
  views

 • Keep away from the doors and windows.

  แปลว่า
  ออกไปให้ห่างจากประตูและหน้าต่าง

  999+
  views

 • Keep in touch

  แปลว่า
  ติดต่อกันไปเรื่อยๆ ติดต่อกันไม่ได้ขาด

  999+
  views

 • Keep on good terms

  แปลว่า
  รักษามิตรภาพ

  999+
  views

 • Keep one's eye on

  แปลว่า
  เฝ้าดู เฝ้ามอง จัดตาดู

  999+
  views

 • Keep one's word

  แปลว่า
  รักษาคำพูด รักษาสัจจะ ทำตามที่พูดไว้

  999+
  views

 • Keep something for a rainy day.

  แปลว่า
  จะสะสมทรัพย์ไว้ในยามยาก
  หมวด
  คำสุภาษิต ภาษาอังกฤษ

  999+
  views

 • Keep your feet on the ground

  แปลว่า
  ยืนตั้งหลักหรือปักหลักไว้ให้จงดีหรือให้มั่นเหมาะ

  999+
  views

 • Kill not the goose that lays the golden eggs.

  แปลว่า
  อย่าโลภมาก จะลาภหาย
  หมวด
  คำสุภาษิต ภาษาอังกฤษ

  999+
  views

 • Know your own faults before blaming others for theirs.

  แปลว่า
  ว่าแต่เขา อิเหนาเป็นเอง
  หมวด
  คำสุภาษิต ภาษาอังกฤษ

  999+
  views

 • Knowledge is power.

  แปลว่า
  วิทยาการคือทางไปสู่อำนาจ
  หมวด
  คำสุภาษิต ภาษาอังกฤษ

  999+
  views