ค้นหาIdioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

Idioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล หมวดตัวอักษร K

Idioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล หมวดตัวอักษร K

Idioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล มีดังรายการต่อไปนี้

Keep a promise

แปลว่า รักษาสัญญา ทำตามสัญญา

Keep an eye on

แปลว่า เฝ้าดู เฝ้ามอง จับตาดู

Keep an eye on the baby, please.

แปลว่า ได้โปรดช่วยดูเด็กให้ด้วย

Keep away from

แปลว่า อยู่ห่างจาก หลีกหนีจาก หลีกเลี่ยงจาก

Keep away from the doors and windows.

แปลว่า ออกไปให้ห่างจากประตูและหน้าต่าง

Keep in touch

แปลว่า ติดต่อกันไปเรื่อยๆ ติดต่อกันไม่ได้ขาด

Keep on good terms

แปลว่า รักษามิตรภาพ

Keep one's eye on

แปลว่า เฝ้าดู เฝ้ามอง จัดตาดู

Keep one's word

แปลว่า รักษาคำพูด รักษาสัจจะ ทำตามที่พูดไว้

Keep something for a rainy day.

แปลว่า จะสะสมทรัพย์ไว้ในยามยาก

Keep your feet on the ground

แปลว่า ยืนตั้งหลักหรือปักหลักไว้ให้จงดีหรือให้มั่นเหมาะ

Kill not the goose that lays the golden eggs.

แปลว่า อย่าโลภมาก จะลาภหาย

Know your own faults before blaming others for theirs.

แปลว่า ว่าแต่เขา อิเหนาเป็นเอง

Knowledge is power.

แปลว่า วิทยาการคือทางไปสู่อำนาจ


พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

Idioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ