ค้นหาIdioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

Idioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล หมวดตัวอักษร G

Idioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล หมวดตัวอักษร G

Idioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล มีดังรายการต่อไปนี้

Get along

แปลว่า เข้ากันได้ เป็นมิตร เป็นเพื่อนกัน มุ่งไปข้างหน้าพร้อมกัน

get home sick

แปลว่า คิดถึงบ้าน

Get lost

แปลว่า หลงทาง แต่ถ้าเป็นคำสั่งจะเป็นในเชิงการไล่ แปลว่า ไปให้พ้น ไปให้ห่างๆ ไสหัวไป

Get together

แปลว่า พบปะ รวมตัวกัน รวมกลุ่มกัน พบปะสังสรรค์กัน

Give a thief enough rope and he'll hang himself.

แปลว่า ให้โอกาสคนชั่วทำชั่ว ความชั่วนั้นจะบั่นทอนตัวเขาเอง

Give and take.

แปลว่า มิตรจิตรก็มิตรใจ

Give knaves an inch and they will take a yard.

แปลว่า ให้เฟื้องเอาสลึง

Give someone a hard time

แปลว่า นำความยุ่งยากมาให้ ทำให้ยุ่งยาก สร้างความลำบากให้

Go for a walk

แปลว่า เดินเล่น ไปเดินเล่น ไปกินลมชมวิว


พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

Idioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ