สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล - หมวด f

(หน้า 1/1)

 • Face to face

  แปลว่า
  ซึ่งๆ หน้า จะๆ ต่อหน้า ประจันหน้า

  999+
  views

 • Fall in love

  แปลว่า
  ตกหลุมรัก

  999+
  views

 • Fall off the back of a lorry

  แปลว่า
  ถูกขโมย

  986
  views

 • Familiarity breeds contempt.

  แปลว่า
  เล่นกับหมา หมาเลียปาก เล่นกับสาก สากต่อยหัว
  หมวด
  คำสุภาษิต ภาษาอังกฤษ

  629
  views

 • Figure out

  แปลว่า
  คิดออก คิดให้ออก คิดได้

  999+
  views

 • Fill out

  แปลว่า
  กรอก

  999+
  views

 • Finish up

  แปลว่า
  ทำให้เสร็จสิ้น จบลง ยุติ

  999+
  views

 • First come, first served.

  แปลว่า
  ถึงก่อนได้ก่อน
  หมวด
  คำสุภาษิต ภาษาอังกฤษ

  562
  views

 • Fool oneself

  แปลว่า
  หลอกตัวเอง

  999+
  views

 • Forbidden fruit is sweetest.

  แปลว่า
  ยิ่งห้ามเหมือนยิ่งยุ
  หมวด
  คำสุภาษิต ภาษาอังกฤษ

  662
  views

 • Forewarned is  forearmed.

  แปลว่า
  กันไว้ดีกว่าแก้
  หมวด
  คำสุภาษิต ภาษาอังกฤษ

  584
  views

 • Fortune knocks at least once at every man's gate.

  แปลว่า
  โอกาสทอง มักผ่านมา เพียงหนเดียว จึงควร
  หมวด
  คำสุภาษิต ภาษาอังกฤษ

  778
  views

 • From now on

  แปลว่า
  จากนี้ไป จากนี้เป็นต้นไป ต่อแต่นี้ไป นับจากนี้ไป

  999+
  views

 • From now on I'm not gonna do anything I don't like.

  แปลว่า
  จากนี้เป็นต้นไปฉันจะไม่ทำสิ่งใดก็ตามที่ฉันไม่ชอบอีก

  999+
  views

 • From time to time

  แปลว่า
  บางครั้ง

  999+
  views

 • Full of hot air

  แปลว่า
  พูดไม่รู้เรื่อง , พูดไร้สาระ

  999+
  views