ค้นหาIdioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

Idioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล หมวดตัวอักษร F

Idioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล หมวดตัวอักษร F

Idioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล มีดังรายการต่อไปนี้

Face to face

แปลว่า ซึ่งๆ หน้า จะๆ ต่อหน้า ประจันหน้า

Fall in love

แปลว่า ตกหลุมรัก

fall off the back of a lorry

แปลว่า ถูกขโมย

Familiarity breeds contempt.

แปลว่า เล่นกับหมา หมาเลียปาก เล่นกับสาก สากต่อยหัว

Figure out

แปลว่า คิดออก คิดให้ออก คิดได้

fill out

แปลว่า กรอก

Finish up

แปลว่า ทำให้เสร็จสิ้น จบลง ยุติ

First come, first served.

แปลว่า ถึงก่อนได้ก่อน

Fool oneself

แปลว่า หลอกตัวเอง

Forbidden fruit is sweetest.

แปลว่า ยิ่งห้ามเหมือนยิ่งยุ

Forewarned is  forearmed.

แปลว่า กันไว้ดีกว่าแก้

Fortune knocks at least once at every man's gate.

แปลว่า โอกาสทอง มักผ่านมา เพียงหนเดียว จึงควร

From now on

แปลว่า จากนี้ไป จากนี้เป็นต้นไป ต่อแต่นี้ไป นับจากนี้ไป

From now on I'm not gonna do anything I don't like.

แปลว่า จากนี้เป็นต้นไปฉันจะไม่ทำสิ่งใดก็ตามที่ฉันไม่ชอบอีก

From time to time

แปลว่า บางครั้ง

full of hot air

แปลว่า พูดไม่รู้เรื่อง , พูดไร้สาระ


พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

Idioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ