ค้นหาIdioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

Idioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล หมวดตัวอักษร D

Idioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล หมวดตัวอักษร D

Idioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล - หน้า 1/2 มีดังรายการต่อไปนี้

Dad forced me to hit the books.

แปลว่า พ่อบังคับให้ฉันอ่านหนังสืออย่างหนัก

Day in and day out

แปลว่า ตลอดเวลา อย่างต่อเนื่อง ไม่มีหยุด

Deal with

แปลว่า ติดต่อกับ จัดการกับ เกี่ยวข้องกับ รับมือกับ

Death is the great leveller.

แปลว่า ทุกคนไปทันกันหมดที่เชิงตะกอน

Discretion is the better part of valour.

แปลว่า กล้านักมักบิ่น

Do not cast your pearls before swine.

แปลว่า อย่ายื่นแก้วให้วานร

doesn't add up

แปลว่า ไม่สมเหตุสมผล

Don't count your chickens before they are hatched.

แปลว่า อย่าหมายน้ำบ่อหน้า

Don't cut the bough you are standing on.

แปลว่า ให้แน่ใจเสี่ยก่อนจึงค่อยทำ

Don't get me wrong

แปลว่า อย่าเข้าใจฉันผิด

Don't get me wrong. I'm not against school rules.

แปลว่า อย่าเข้าใจฉันผิด ฉันไม่ได้ต่อต้านกฏระเบียบของโรงเรียน

Don't jump the gun, let's face the facts first.

แปลว่า อย่าวู่วาม เผชิญหน้ากับความจริงกันก่อน

Don't kill your love with fear

แปลว่า อย่าให้ความวิตกทำลายความรักของคุณ

Don't let me down this time.

แปลว่า คราวนี้อย่าทำให้ฉันผิดหวังล่ะ

Don't make a mountain out of a molehill.

แปลว่า อย่าขี่ช้างจับตั๊กแตน

Don't make fun of other people!

แปลว่า อย่าไปแซวคนอื่นเขา

Don't put all your eggs in one basket.

แปลว่า จงระวัง อย่าประมาท

Don't put the cart before the horse.

แปลว่า ทำสิ่งใดจงทำไปให้ถูกหลัก ไหนควรจักทำก่อนหรือทำหลัง อย่าปนปะคละยุ่งกันนุงนัง หน้าไว้หลัง หลังไว้หน้าพาเสียการ

Don't ride the high horse.

แปลว่า อย่าใฝ่สูงให้เกินศักดิ์

Don't wash your dirty linen in public.

แปลว่า อย่าสาวไส้ให้กากิน

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

Idioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ