สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล - หมวด d

(หน้า 1/2)

 • Dad forced me to hit the books.

  แปลว่า
  พ่อบังคับให้ฉันอ่านหนังสืออย่างหนัก

  999+
  views

 • Day in and day out

  แปลว่า
  ตลอดเวลา อย่างต่อเนื่อง ไม่มีหยุด

  999+
  views

 • Deal with

  แปลว่า
  ติดต่อกับ จัดการกับ เกี่ยวข้องกับ รับมือกับ

  999+
  views

 • Death is the great leveller.

  แปลว่า
  ทุกคนไปทันกันหมดที่เชิงตะกอน
  หมวด
  คำสุภาษิต ภาษาอังกฤษ

  628
  views

 • Discretion is the better part of valour.

  แปลว่า
  กล้านักมักบิ่น
  หมวด
  คำสุภาษิต ภาษาอังกฤษ

  453
  views

 • Do not cast your pearls before swine.

  แปลว่า
  อย่ายื่นแก้วให้วานร
  หมวด
  คำสุภาษิต ภาษาอังกฤษ

  805
  views

 • Doesn't add up

  แปลว่า
  ไม่สมเหตุสมผล

  999+
  views

 • Don't count your chickens before they are hatched.

  แปลว่า
  อย่าหมายน้ำบ่อหน้า
  หมวด
  คำสุภาษิต ภาษาอังกฤษ

  805
  views

 • Don't cut the bough you are standing on.

  แปลว่า
  ให้แน่ใจเสี่ยก่อนจึงค่อยทำ
  หมวด
  คำสุภาษิต ภาษาอังกฤษ

  464
  views

 • Don't get me wrong

  แปลว่า
  อย่าเข้าใจฉันผิด

  999+
  views

 • Don't get me wrong. I'm not against school rules.

  แปลว่า
  อย่าเข้าใจฉันผิด ฉันไม่ได้ต่อต้านกฏระเบียบของโรงเรียน

  999+
  views

 • Don't jump the gun, let's face the facts first.

  แปลว่า
  อย่าวู่วาม เผชิญหน้ากับความจริงกันก่อน

  999+
  views

 • Don't kill your love with fear

  แปลว่า
  อย่าให้ความวิตกทำลายความรักของคุณ

  999+
  views

 • Don't let me down this time.

  แปลว่า
  คราวนี้อย่าทำให้ฉันผิดหวังล่ะ

  999+
  views

 • Don't make a mountain out of a molehill.

  แปลว่า
  อย่าขี่ช้างจับตั๊กแตน
  หมวด
  คำสุภาษิต ภาษาอังกฤษ

  629
  views

 • Don't make fun of other people!

  แปลว่า
  อย่าไปแซวคนอื่นเขา

  999+
  views

 • Don't put all your eggs in one basket.

  แปลว่า
  จงระวัง อย่าประมาท
  หมวด
  คำสุภาษิต ภาษาอังกฤษ

  970
  views

 • Don't put the cart before the horse.

  แปลว่า
  ทำสิ่งใดจงทำไปให้ถูกหลัก ไหนควรจักทำก่อนหรือทำหลัง อย่าปนปะคละยุ่งกันนุงนัง หน้าไว้หลัง หลังไว้หน้าพาเสียการ
  หมวด
  คำสุภาษิต ภาษาอังกฤษ

  885
  views

 • Don't ride the high horse.

  แปลว่า
  อย่าใฝ่สูงให้เกินศักดิ์
  หมวด
  คำสุภาษิต ภาษาอังกฤษ

  668
  views

 • Don't wash your dirty linen in public.

  แปลว่า
  อย่าสาวไส้ให้กากิน
  หมวด
  คำสุภาษิต ภาษาอังกฤษ

  734
  views