ค้นหาIdioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

ทั้งหมด
Idioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล หมวดตัวอักษร A

Idioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล หมวดตัวอักษร A

Idioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล - หน้า 1/2 มีดังรายการต่อไปนี้

A bad workman always blames his tools.

แปลว่า รำไม่ดีโทษปี่โทษกลอง

A bird in the hand is worth two in the bush.

แปลว่า สิบเบี้ยใกล้มือ ยี่สิบไกลมือ

A bully is always a coward.

แปลว่า พาลชนคือคนขลาด

A cat has nine lives.

แปลว่า ไม่ถึงที่ตายก็ไม่วายชีวาวาตม์

A drowning man will clutch at a straw.

แปลว่า คนจมน้ำ จักไขว้คว้า แม้หญ้าฟาง

A friend in need is a friend indeed'

แปลว่า เพื่อนแท้คือเพื่อนในยามยาก

a good friend is my nearest relation

แปลว่า เพื่อนดีเป็นญาติชิดสนิทสุด

A great deal

แปลว่า จำนวนมาก มากมาย

A house divided against itself cannot stand.

แปลว่า การแตกความสามัคคีในหมู่คณะ นำมาซึ่งความพินาศ

A jack of all trades is master of none.

แปลว่า อย่าจับปลาหลายมือ

A liar is not believed when he tells the truth.

แปลว่า เด็กเลี้ยงแกะ

A man is as old as he feels, and a woman is as old as she looks.

แปลว่า หญิงแก่ที่กาย ชายแก่ที่ใจ

A miss is as good as a mile.

แปลว่า สอบเกือบได้ ก็หมายว่าตก

A piece of cake

แปลว่า ง่ายมาก เรื่องหมูๆ ง่ายเหมือนปอกกล้วยเข้าปาก

A rich man's joke is always funny.

แปลว่า มีเงินเขาก็นับว่าน้อง มีทองเขาก็นับว่าพี่

A rolling stone gathers no moss.

แปลว่า คนจับจดทำอะไรไม่เป็นผล ใครจะทนมั่นหมายคนหลายใจ

A stitch in time saves nine.

แปลว่า จงตัดไฟแต่ต้นลม

Actions speak louder than words.

แปลว่า การกระทำสำคัญกว่าการพูด

After a storm comes a calm.

แปลว่า ชั่วเจ็ดทีดีเจ็ดหน

After all

แปลว่า อย่างไรก็ตาม, ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

Idioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ