ค้นหาIdioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

ทั้งหมด
Idioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล หมวด ใช้เมื่อ เวลาที่อยากจะพูดอะไรเพิ่มเติม

Idioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล หมวด ใช้เมื่อ เวลาที่อยากจะพูดอะไรเพิ่มเติม

Idioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล มีดังรายการต่อไปนี้

by the way

แปลว่า ยังไงก็ตาม


พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

Idioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ