ค้นหาIdioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

ทั้งหมด
Idioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล หมวด คำสุภาษิต ภาษาอังกฤษ

Idioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล หมวด คำสุภาษิต ภาษาอังกฤษ

Idioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล - หน้า 1/9 มีดังรายการต่อไปนี้

A bad workman always blames his tools.

แปลว่า รำไม่ดีโทษปี่โทษกลอง

A bird in the hand is worth two in the bush.

แปลว่า สิบเบี้ยใกล้มือ ยี่สิบไกลมือ

A bully is always a coward.

แปลว่า พาลชนคือคนขลาด

A cat has nine lives.

แปลว่า ไม่ถึงที่ตายก็ไม่วายชีวาวาตม์

A drowning man will clutch at a straw.

แปลว่า คนจมน้ำ จักไขว้คว้า แม้หญ้าฟาง

A friend in need is a friend indeed'

แปลว่า เพื่อนแท้คือเพื่อนในยามยาก

A house divided against itself cannot stand.

แปลว่า การแตกความสามัคคีในหมู่คณะ นำมาซึ่งความพินาศ

A jack of all trades is master of none.

แปลว่า อย่าจับปลาหลายมือ

A liar is not believed when he tells the truth.

แปลว่า เด็กเลี้ยงแกะ

A man is as old as he feels, and a woman is as old as she looks.

แปลว่า หญิงแก่ที่กาย ชายแก่ที่ใจ

A miss is as good as a mile.

แปลว่า สอบเกือบได้ ก็หมายว่าตก

A rich man's joke is always funny.

แปลว่า มีเงินเขาก็นับว่าน้อง มีทองเขาก็นับว่าพี่

A rolling stone gathers no moss.

แปลว่า คนจับจดทำอะไรไม่เป็นผล ใครจะทนมั่นหมายคนหลายใจ

A stitch in time saves nine.

แปลว่า จงตัดไฟแต่ต้นลม

Actions speak louder than words.

แปลว่า การกระทำสำคัญกว่าการพูด

After a storm comes a calm.

แปลว่า ชั่วเจ็ดทีดีเจ็ดหน

All road lead to Rome.

แปลว่า มีหลายทางที่จะไปถึงจุดหมายเดียวกัน

All that glitters is not gold.

แปลว่า สิ่งแวววาวทั้งหลายมิใช่ทองเสมอไป

All things are difficult before they are easy.

แปลว่า ลำบากก่อนไปสบายเมื่อปลายมือ

An eye for an eye, and a tooth for a tooth.

แปลว่า ให้ทุกข์แก่ท่าน ทุกข์นั้นถึงตัว

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

Idioms : สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ