สำนวน สุภาษิต ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล - หมวด คำสุภาษิต ภาษาอังกฤษ

(หน้า 1/9)

 • A bad workman always blames his tools.

  แปลว่า
  รำไม่ดีโทษปี่โทษกลอง
  หมวด
  คำสุภาษิต ภาษาอังกฤษ

  999+
  views

 • A bird in the hand is worth two in the bush.

  แปลว่า
  สิบเบี้ยใกล้มือ ยี่สิบไกลมือ
  หมวด
  คำสุภาษิต ภาษาอังกฤษ

  999+
  views

 • A bully is always a coward.

  แปลว่า
  พาลชนคือคนขลาด
  หมวด
  คำสุภาษิต ภาษาอังกฤษ

  487
  views

 • A cat has nine lives.

  แปลว่า
  ไม่ถึงที่ตายก็ไม่วายชีวาวาตม์
  หมวด
  คำสุภาษิต ภาษาอังกฤษ

  584
  views

 • A drowning man will clutch at a straw.

  แปลว่า
  คนจมน้ำ จักไขว้คว้า แม้หญ้าฟาง
  หมวด
  คำสุภาษิต ภาษาอังกฤษ

  491
  views

 • A friend in need is a friend indeed'

  แปลว่า
  เพื่อนแท้คือเพื่อนในยามยาก
  หมวด
  คำสุภาษิต ภาษาอังกฤษ

  685
  views

 • A house divided against itself cannot stand.

  แปลว่า
  การแตกความสามัคคีในหมู่คณะ นำมาซึ่งความพินาศ
  หมวด
  คำสุภาษิต ภาษาอังกฤษ

  797
  views

 • A jack of all trades is master of none.

  แปลว่า
  อย่าจับปลาหลายมือ
  หมวด
  คำสุภาษิต ภาษาอังกฤษ

  999+
  views

 • A liar is not believed when he tells the truth.

  แปลว่า
  เด็กเลี้ยงแกะ
  หมวด
  คำสุภาษิต ภาษาอังกฤษ

  918
  views

 • A man is as old as he feels, and a woman is as old as she looks.

  แปลว่า
  หญิงแก่ที่กาย ชายแก่ที่ใจ
  หมวด
  คำสุภาษิต ภาษาอังกฤษ

  814
  views

 • A miss is as good as a mile.

  แปลว่า
  สอบเกือบได้ ก็หมายว่าตก
  หมวด
  คำสุภาษิต ภาษาอังกฤษ

  979
  views

 • A rich man's joke is always funny.

  แปลว่า
  มีเงินเขาก็นับว่าน้อง มีทองเขาก็นับว่าพี่
  หมวด
  คำสุภาษิต ภาษาอังกฤษ

  894
  views

 • A rolling stone gathers no moss.

  แปลว่า
  คนจับจดทำอะไรไม่เป็นผล ใครจะทนมั่นหมายคนหลายใจ
  หมวด
  คำสุภาษิต ภาษาอังกฤษ

  999+
  views

 • A stitch in time saves nine.

  แปลว่า
  จงตัดไฟแต่ต้นลม
  หมวด
  คำสุภาษิต ภาษาอังกฤษ

  848
  views

 • Actions speak louder than words.

  แปลว่า
  การกระทำสำคัญกว่าการพูด
  หมวด
  คำสุภาษิต ภาษาอังกฤษ

  999+
  views

 • After a storm comes a calm.

  แปลว่า
  ชั่วเจ็ดทีดีเจ็ดหน
  หมวด
  คำสุภาษิต ภาษาอังกฤษ

  989
  views

 • All road lead to Rome.

  แปลว่า
  มีหลายทางที่จะไปถึงจุดหมายเดียวกัน
  หมวด
  คำสุภาษิต ภาษาอังกฤษ

  601
  views

 • All that glitters is not gold.

  แปลว่า
  สิ่งแวววาวทั้งหลายมิใช่ทองเสมอไป
  หมวด
  คำสุภาษิต ภาษาอังกฤษ

  999+
  views

 • All things are difficult before they are easy.

  แปลว่า
  ลำบากก่อนไปสบายเมื่อปลายมือ
  หมวด
  คำสุภาษิต ภาษาอังกฤษ

  732
  views

 • An eye for an eye, and a tooth for a tooth.

  แปลว่า
  ให้ทุกข์แก่ท่าน ทุกข์นั้นถึงตัว
  หมวด
  คำสุภาษิต ภาษาอังกฤษ

  766
  views