ค้นหาศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย

คำศัพท์ "face hammer"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    face hammer

    แปลว่า ค้อนแต่งผิวหน้าอิฐหยาบ ปลายข้างหนึ่งแบนทื่อ ปลายข้างหนึ่งมีคมตัด

    ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย

    Listen to voicemalefemale