ค้นหาศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย

คำศัพท์ "ear piece"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ear piece

    แปลว่า แป้นหูหิ้วของโทรศัพท์

    ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย

    Listen to voicemalefemale