ค้นหาศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย

คำศัพท์ "dam, coffer"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    dam, coffer

    แปลว่า ทำนบชั่วคราว : อาคารที่สร้างขึ้นเพื่อปิดกั้นทางน้ำเป็นการชั่วคราว

    ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย

    Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "dam, coffer"   ได้แก่

คำศัพท์แปลว่า
dam, closureทำนบดินปิดกั้นลำน้ำเดิม : อาคารที่สร้างขึ้นเพื่อปิดกั้นทางน้ำเดิมเพื่อเปลี่ยนทางเดินของน้ำให้ไหลผ่านอาคารชลประทานที่สร้างขึ้นใหม่
dam(1)1. ทำนบ : อาคารที่สร้างขึ้นเพื่อปิดกั้นทางน้ำมิให้ไหลผ่านหรือไหลข้ามอาคารไปได้ 2. เขื่อน : สิ่งก่อสร้างที่สร้างขึ้นขวางทางน้ำไหลในระหว่างช่องเขา เมื่อน้ำไม่สามารถไหลลงสู่พื้นที่ต่ำได้ ก็จะรวมตัวเป็นอ่างน้ำขึ้น
stoplogsท่อนกั้นน้ำ : ท่อนไม้ แท่งคอนกรีต หรือเหล็ก สำหรับใส่ในร่อง groove เพื่อปิดกั้นน้ำชั่วคราวเมื่อต้องการตรวจสอบหรือซ่อมแซมบานบังคับน้ำ ในกรณีที่ท่อนกั้นน้ำถูกใช้เพื่อควบคุมการไหลของน้ำผ่านอาคารจะเรียกว่า regulation planks