ค้นหาศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย

คำศัพท์ "dam, coffer"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    dam, coffer

    แปลว่า ทำนบชั่วคราว : อาคารที่สร้างขึ้นเพื่อปิดกั้นทางน้ำเป็นการชั่วคราว

    ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย

    Listen to voicemalefemale