ค้นหาศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย

คำศัพท์ "daily flood peak"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    daily flood peak

    แปลว่า ปริมาณน้ำหลากสูงสุดรายวัน

    ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย

    Listen to voicemalefemale