ค้นหาศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย

ทั้งหมด
ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย หมวดตัวอักษร Y

ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย หมวดตัวอักษร Y

ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย - หน้า 1/2 มีดังรายการต่อไปนี้

Y

แปลว่า จำนวนที่ไม่รู้และสมมติขึ้นในพีชคณิต

Y-connected armature

แปลว่า ทุ่นอาร์มาเจอร์ชนิด 3 เฟส ซึ่งมีปลายข้างหนึ่งของขดลวดต่อกับชุมทางแบบที่เรียกว่าการต่อแบบ Y หรือรูปดาว (Star)

Y-connection

แปลว่า วิธีการต่อสายของหม้อแปลงไฟหรือทรานสฟอร์เมอร์ ซึ่งกอปรด้วยขดลวดไพรมารี และเซคันดารีทั้งสองในกลุ่มรูปดาว

Y.

แปลว่า สิ่งใดที่มีรูปตัว Y เช่น :- Three-corner ridge Y. Type = ฝาครอบสัน หรือหลุบหลังคารูปตัว Y

yank

แปลว่า งัด, โยก

yard

แปลว่า สนาม

yard meaxure

แปลว่า ไม้หลา, ไม้วัดหลา

yard-arm

แปลว่า ไม้ขวางบนเสาเรือ

yard-stick

แปลว่า ไม้หลา, เครื่องวัด, เกณฑ์

yarn

แปลว่า ด้ายดิบ, เส้นด้ายหรือเส้นไหม

yaw

แปลว่า การหันหรือเคลื่อนเป็นมุมของแกนที่ขนานกันไปยังแกนปกติของเครื่องบิน, หันเห, เฉ

yawl

แปลว่า เรือบด, เรือกรรเชียง, เรือใบขนาดเล็ก

yd., yds.

แปลว่า อักษรย่อของคำว่า yard, yards = หลา

year ring

แปลว่า วงแหวนประจำปีในหน้าตัดของต้นไม้

yellow

แปลว่า สีเหลือง

yellow brass

แปลว่า ทองเหลืองซึ่งมีส่วนผสมของทองแดงเกินกว่า 60%

yellow green

แปลว่า สีเขียวแกมเหลือง, สีเขียวอ่อน

yellow ochre

แปลว่า สีเหลืองได้จากดิน

yellowish

แปลว่า ค่อนข้างเหลือง

yield

แปลว่า คราก [โยธา, อุตสาหกรรมเหล็ก, อุตสาหกรรมพลาสติก] ; ล้า, เริ่มยืดตัว [ช่างก่อสร้าง]; ปริมาณให้น้ำ, ปริมาณการผลิต(เซลล์) [สิ่งแวดล้อมน้ำ]

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ