ค้นหาศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย

ทั้งหมด
ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย หมวดตัวอักษร X

ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย หมวดตัวอักษร X

ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย มีดังรายการต่อไปนี้

X

แปลว่า ใช้เป็นเครื่องหมายคูณ เช่น 2 X 2, ใช้เป็นเครื่องหมายขนาดเนื้อที่กว้างยาว เช่น 5 นิ้ว x 5 ฟุต หรือขนาดกว้างและยาว เช่น 5 นิ้ว X 5 เมตร, ใช้แทนจำนวนที่ยังไม่รู้

X ray

แปลว่า รังสีเอ๊กช์, แพทย์ใช้ตรวจส่องอวัยวะภายในของบุคคล

x-frame, x-shape chair, x-stool , x-stretcher, x-table

แปลว่า คำเหล่านี้จะใช้กับเฟอร์นิเจอร์ที่มีรูปทรงเป็นแบบที่ขาไขว้กันเป็นรูปตัวเอ็กซ์ มีลักษณะเป็นขาพับได้หรือไม่ก็แล้วแต่ ถ้าพับได้และเป็นเก้าอี้ก็จะมีที่นั่งเป็นเชือกถักผ้าใบ หรือหนังสัตว์ เช่น ของอียิปต์ ถือเป็นแม่แบบ

x-ray diffraction analysis

แปลว่า การตรวจสอบสสาร (โดยใช้รังสีเอ็กซเรย์)

x-ray fluorescence

แปลว่า การทดสอบหาองค์ประกอบทางเคมี (โดยวิธีเอ็กซเรย์)

X-ray tube

แปลว่า หลอดไฟที่ใช้ในการทำแสงเอกซเรย์

X-rays

แปลว่า แสงซึ่งใช้ในการส่องดูภาพอวัยวะภายใน (ใช้ในวงการแพทย์)

xenodocheum

แปลว่า ห้องหรืออาคารพักรับรองแขกบ้านแขกเมืองในสถาปัตยกรรมแบบคลาสสิค

xenodochium

แปลว่า เรือนพักรับรองแขกบ้านแขกเมือง

xenon

แปลว่า ธาตุแท้ชนิดหนึ่งเป็นแก๊สจำพวกที่ไม่ประกอบกับธาตุอื่น

xerography

แปลว่า การถ่ายซีร็อกซ์ [อีเล็กทรอนิกส์]; ซีรอกราฟี [วิชาถ่ายภาพ]

XSECT

แปลว่า คำย่อ เขียนในแบบแทน cross section

xylindein

แปลว่า สีเขียวใบไม้, สีเขียวคราม

xyst

แปลว่า ทางเดินมีเสารับหลังคา ซึ่งใช้เดินเล่นออกกำลังในเวลาอากาศไม่ดีในสถาปัตยกรรมแบบคลาสสิค, ในกรุงโรมใช้เรียกแนวต้นไม้เรียงแถว

xystus

แปลว่า ทางเดินเล็กๆ ที่มีซุ้มหลังคาตลอด


พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ