ค้นหาศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย

ทั้งหมด
ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย หมวดตัวอักษร W

ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย หมวดตัวอักษร W

ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย - หน้า 1/27 มีดังรายการต่อไปนี้

W.

แปลว่า คำย่อมาจากคำว่า watt = หน่วยไฟฟ้า

wafer socket

แปลว่า กระจุ๊บเสียบหลอดวิทยุ ซึ่งทำด้วยเบเคอร์ไลท์บางๆ

waffle slab

แปลว่า แผ่นพื้นแบบกระทง

Wages

แปลว่า ค่าจ้าง

wages fond

แปลว่า จำนวนเงินที่จะต้องจ่ายเป็นค่าจ้างรายวันหรือรายสัปดาห์

Wagner Fineness

แปลว่า (Concrete Engineering) The fineness of materials such as portland cement expressed as total surface area in centimeters per gram as determined by the Wagner turbidimeter apparatus and procedure.

wagon ceiling

แปลว่า เพดานรูปโค้งเหมือนประทุนรถ

wagon roof

แปลว่า มีหลังคาโค้งเหมือนหลังคาสถานีรถไฟหัวลำโพง

wagon, waggon

แปลว่า รถบรรทุกที่ใช้พ่วงกับรถไฟ, รถกะบะ

wagon-ceiling

แปลว่า เพดานโค้งอย่างเพดานในเก๋งรถ

wagon-roofed

แปลว่า มีหลังคาโค้งอย่างหลังคาสถานีรถไฟหัวลำโพง

wailing, wale

แปลว่า คานแนวนอนแนบเข็มพืด (ใช้เป็นองค์อาคารถ่ายแรงระหว่างเข็มพืด และค้ำยัน)

wainscot

แปลว่า ไม้ประกับผนังตอนล่าง, เชิงผนังที่ประดับด้วยไม้

waist-high

แปลว่า สูงแค่สะเอว

Waiting Period

แปลว่า ระยะไม่คุ้มครอง (ในการประกันวินาศภัย)

Waiting Time

แปลว่า ช่วงเวลารอคอย

walk-in-cooler

แปลว่า เครื่องทำความเย็น หรือห้องเย็นสำหรับแช่ของแบบที่คนเดินเข้าออกได้

walk-up

แปลว่า อาคารสูง ๆ เช่น อาคารที่พักอาศัยแบบห้องชุดที่ต้องเดินขึ้น โดยไม่มีลิฟท์

walking-crane

แปลว่า ปั้นจั่นที่เลื่อนได้

wall

แปลว่า ผนัง, กำแพง

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ