ค้นหาศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย

ทั้งหมด
ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย หมวดตัวอักษร U

ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย หมวดตัวอักษร U

ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย - หน้า 1/9 มีดังรายการต่อไปนี้

U

แปลว่า (เคมี) สัญลักษณ์ของ uranium = แร่ยูเรเนียม

U bolt

แปลว่า สลักเลียวรูปอักษร U มีเกลียวที่ลายสองข้างสำหรับสวมแป้นเกลียวยึด

U-bolt

แปลว่า สลักเกลียวโค้งงอเป็นรูปตัว U

U-bolt plate

แปลว่า แผงใส่สลักเกลียวรูปตัว U

U-drain

แปลว่า รางระบายน้ำรูปตัวยู

U. tube

แปลว่า ท่อโค้งเป็นรูปตัว U

udometer

แปลว่า เครื่องวัดปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมา

ultimate

แปลว่า อันติมะ [อุตสาหกรรมเหล็ก]; ประลัย [โยธา, ป่าไม้]; สูงสุด [สิ่งแวดล้อมน้ำ]; อันติมะ, ถึงที่สุด [ไฟฟ้ากำลัง]

Ultimate biochemical oxygen demand (BODu)

แปลว่า (Environmental Engineering) The total amount of oxygen required to oxidize any organic matter present in a water, i.e. after an extended period, such as 20 or 30 days.

Ultimate disposal

แปลว่า (Environmental Engineering) The process of returning residuals back to the environment in a form which will have the minimal or reduced negative environmental impacts.

ultimate load

แปลว่า น้ำหนักบรรทุกประลัย

ultimate load desing

แปลว่า โครงสร้างเหล็กที่ใช้กับงานคอนกรีต

ultimate strength

แปลว่า กำลังประลัย

ultimate stress

แปลว่า (วิศว) แรงประลัย, คือแรงที่ถูกดึงจนวัตถุทนต่อไปไม่ไหว

ultimate test

แปลว่า การทดสอบโดยใช้คลื่นความถี่สูง, การทดสอบอุลตราโซนิก

ultramarine

แปลว่า สีฟ้าเข้ม

ultrasonic

แปลว่า อัลตราโซนิก [การชุบเคลือบโลหะ]; อัลตราโซนิก, -ความถี่เหนือเสียง [อิเล็กทรอนิกส์, อุตสาหกรรมพลาสติก]; -คลื่นเสียงสุดโสต [อุตสาหกรรมเหล็ก]; -เหนือเสียง [วิชาถ่ายภาพ, ไฟฟ้าสื่อสาร]; คลื่นความถี่สูง, อัลตราโซนิก [โยธา]; อัลทราโซนิก [การเชื่อม]

ultrasonnic test

แปลว่า การทดสอบโดยใช้คลื่นความถี่สูง, การทดสอบอุลตราโซนิก

umber

แปลว่า สีน้ำตาลไหม้, สีอำพัน

umber paint

แปลว่า สีอำพัน

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ