ค้นหาศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย

ทั้งหมด
ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย หมวดตัวอักษร S

ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย หมวดตัวอักษร S

ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย - หน้า 1/98 มีดังรายการต่อไปนี้

S

แปลว่า (เคมี) สัญลักษณ์ของ Sulphur = กำมะถัน

S wrench

แปลว่า (เครื่องมือ) กุญแจรูปตัว S เป็นกุญแจจับวัตถุ มีทั้งแบบปากตาย และชนิดปากรับเลื่อนได้

S.

แปลว่า สัญญลักษณ์ของ 1. ขั้วใต้ของแม่เหล็ก 2. ระยะของช่วงชักลูกสูบเครื่องยนต์ในกระบอกสูบ โดยปกติคิดเป็นนิ้ว) 3. เข็มวินาที (second)

S.A.E

แปลว่า คำย่อของ Society of Automotive Engineers สมาคมวิศวกรยานยนต์ ผู้กำหนดมาตรฐานต่างๆ เกี่ยวกับรถยนต์เช่น ความข้นหรือความหนืดของน้ำมันหล่อลื่น ซึ่งเรียกว่าสูตรความหนืด (S.A.E. Rating)

S.W.G.

แปลว่า ขนาดลวดมาตรฐาน

sabre leg

แปลว่า ขาโต๊ะหรือขาเก้าอี้ที่มีความโค้งเหมือนดาบ

saccharine

แปลว่า (เคมี) ชื่อวัตถุชนิดหนึ่งมีความหวานมากกว่าน้ำตาลธรรมดาถึงสามร้อยเท่า ลักษณะเป็นผงสีขาว ในวงการแพทย์ใช้กันอยู่บ้าง สำหรับผู้ป่วยที่รับประทานน้ำตาลไม่ได้ จะใช้วัตถุชนิดนี้แทนน้ำตาล เช่น ผู้ป่วยโรคเบาหวาน "ขันฑสกร" เป็นชื่อที่เรียกวัตถุเคมีชนิดนี้

saccharobiose

แปลว่า (เคมี) อ้อย ; น้ำตาลที่ทำจากอ้อย

saccharometer

แปลว่า (เคมี) เครื่องมือวัดของเหลวชนิดที่ใช้วัดปริมาณ ความข้นของน้ำตาลในน้ำเชื่อม หรือน้ำยาละลายน้ำตาล

Sack

แปลว่า (Concrete Engineering) A quantity of cement: 94 Ibs. in the United States, 87.5 Ibs. in Canada, for portland or air entraining portland cement, or as indicated on the sack for other kinds of cement.

sack truck

แปลว่า รถเข็นสองล้อที่ใช้บรรทุกของ

Sacking

แปลว่า (Concrete Engineering) Removing or alleviating defects on a concrete surface by applying a mixture of sand and cement to the moistened surface and rubbing with a coarse material such as burlap.

saddening-down

แปลว่า (สีเทา) หมดเงาสีจางลง ลักษณะของสีหรือวัตถุเคลือบชักเงาบนผิววัตถุที่เลือน ๆ หมดความสุกใสลง

saddle

แปลว่า แท่นรับเหล็กขยายรู [อุตสาหกรรมเหล็ก]; ตอม่อรับท่อ, รัดแยก [สิ่งแวดล้อมน้ำ]; ร่องบนไม้โกลน, ร่องบนไม้ลูกระนาด, ช่องสันเขา, กิ่วเขา [ป่าไม้]; ร่องต่ำบนสันเขา [โยธา]

saddle bracket

แปลว่า ฐานรองรับที่ตั้งอยู่บนยอดเสาโทรเลข หรือเสาเครื่องส่งสัญญาณเพื่อเป็นฉนวนสำหรับสายที่พาดอยู่

saddle cheek

แปลว่า เก้าอี้แบบ wing chair ซึ่งมีปีกออกมาทั้ง 2 ข้างที่พนักพิง ลักษณะปีกที่ว่านี้เหมือนอานม้า มีไว้เพื่อกันกระแสลม

saddle seat (scoop seat)

แปลว่า เก้าอี้ไม้สมัยวินด์เซอร์ คว้านที่นั่งให้เว้าลงไปเล็กน้อยมีลักษณะคล้ายอานม้า

saddle stitct

แปลว่า (การพิมพ์) การเย็บกลางมุมพับกระดาษหนังสือ เป็นสองส่วนเท่ากัน แล้วกางแผ่ออก ตอกเครื่องเย็บลงตรงรอยพับ เช่น แบบสมุดหัดเขียน

saddle wire

แปลว่า สายส่งสัญญาณหรือสายโทรเลขที่ขึงพาดไปบนยอดของเสาโทรเลข หรือเสาสัญญาณ

saddle-back coping

แปลว่า สันกำแพง ลาดแบบหลังคาครอบ

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ