ค้นหาศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย

ทั้งหมด
ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย หมวดตัวอักษร R

ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย หมวดตัวอักษร R

ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย - หน้า 48/48 มีดังรายการต่อไปนี้

rustic-seat

แปลว่า ม้านั่งทำหยาบๆ ใช้ตั้งในสวน

rusting

แปลว่า (เคมี) การเคลือบสนิม เป็นวิธีรักษาโลหะมิให้เกิดสนิมเป็นวิธีรักษาโลหะมิให้เกิดสนิม โดยจุ่มโลหะนั้นลงไปในน้ำยาที่เรียกว่า Solution of sal ammoniac หรือในน้ำยา Hydrochloric acid อย่างอ่อนแล้วจึงใช้สนิมทา จากนั้นจึงลงชะแล็ค

rustless

แปลว่า ไม่เป็นสนิม

rut

แปลว่า รอยร่องล้อรถ

rut, rutty

แปลว่า ร่องทางเกวียนหรือยานพาหนะบนถนน, เป็นร่อง

ruthenium

แปลว่า ธาตุแท้ชนิดหนึ่งเป็นโลหะจำพวกทองขาว

Rutherford

แปลว่า นักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษชื่อ รัทเธอร์ฟอร์ด

RY.

แปลว่า อักษรย่อของคำว่า Railway = รถไฟ

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ