ค้นหาศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย

ทั้งหมด
ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย หมวดตัวอักษร R

ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย หมวดตัวอักษร R

ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย - หน้า 2/48 มีดังรายการต่อไปนี้

radial flow pump

แปลว่า ดู pump, radial flow

radial gate

แปลว่า บานโค้ง : ดู gate, radial

radian

แปลว่า ความกว้างของรัศมีที่เป็นวงกลม, สูบเครื่องยนต์ที่เป็นวงรอบเพลา

radiant

แปลว่า ความร้อนที่เกิดจากแสงหรือรัศมี

radiate

แปลว่า กระจายออกเป็นรัศมี (ของความร้อนหรือแสง), กัมมันตรังสี

radiation

แปลว่า การแผ่รังสี

radiator

แปลว่า หม้อน้ำหน้าหม้อรถยนต์, เครื่องกระจายความร้อน เพื่อให้ความร้อนลดลง

radiator 1

แปลว่า ฝาปิดเปิดหม้อน้ำเครื่องยนต์

radiator core

แปลว่า แกนหม้อน้ำ, โครงหม้อน้ำเครื่องยนต์

radiator grille

แปลว่า รังผึ้งระบายความร้อนของหม้อน้ำเครื่องยนต์

radiator hose

แปลว่า (รถยนต์) ท่อผ้ายางแข็งข้อต่อทางเดินของน้ำระหว่างเครื่องยนต์กับหม้อน้ำหน้ารถยนต์

radiator mounting

แปลว่า ปากหรือช่องเติมน้ำของหม้อน้ำ

radical

แปลว่า เครื่องหมาย root, ราก, จำนวนที่เป็นรากของกำลัง

radio

แปลว่า วิทยุ, เครื่องรับวิทยุ, ส่งวิทยุ

radio atation

แปลว่า สถานีรับส่งวิทยุกระจายเสียง

radio beacon

แปลว่า สถานีส่งคลื่นวิทยุสำหรับให้เครื่องบินหรือสอบทิศทาง

radio bearing

แปลว่า ทิศทางที่หาได้โดยวิทยุในระหว่างที่เครื่องบินกำลังบิน

radio broadcasting

แปลว่า การกระจายเสียงทางคลื่นวิทยุ

radio communication

แปลว่า การติดต่อทางวิทยุ

radio compass

แปลว่า เข็มทิศวิทยุที่ใช้กับเครื่องบิน

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ