ค้นหาศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย

ทั้งหมด
ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย หมวดตัวอักษร Q

ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย หมวดตัวอักษร Q

ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย - หน้า 1/6 มีดังรายการต่อไปนี้

Q

แปลว่า คำย่อของ quart = หน่วยวัดการตวงน้ำหรือน้ำมัน (เท่ากับ 1/4 ของแกลอน)

Q.E.D.

แปลว่า คำย่อของ quod erat demonstrandum = ซึ่งต้องพิสูจน์, ซ.ต.พ.

qto.

แปลว่า อักษรย่อของ quarto = แปดหน้ายก, ขนาดของหน้าหนังสือ

quad

แปลว่า (การพิมพ์) ตะกั่วกล่อสำหรับวางเรียงทำช่องว่างในกรอบพิมพ์ ปกติตะกั่วหล่อชนิดนี้ จะมีความสูงต่ำกว่าหน้าตัวพิมพ์อักษร

quad cable

แปลว่า (สายไฟ) สายเคเบิ้ลหุ้มตะกั่ว เป็นสายไฟที่สายหุ้มด้วยฉนวนพันเป็นเกลียวรวมกัน แล้วจึงหุ้มด้วยตะกั่ว

quadra

แปลว่า ฐานโคนป้อมกลางถนน

quadrangle

แปลว่า บริเวณพื้นสี่เหลี่ยม หว่างกลางของอาคารล้อมรอบ

quadranguler

แปลว่า ซึ่งมีรูปสี่เหลี่ยม

quadrant

แปลว่า หนึ่งในสี่ของเส้นรอบวงกลม, เครื่องวัดมุมเพื่อหาเนื้อที่หนึ่งในสี่ของวงกลม, เครื่องมุมวัดเพื่อหาเนื้อที่หนึ่งในสี่ของวงกลม

quadrant drawer

แปลว่า ตู้ลิ้นชักที่มีลักษณะเป็นเพียงเสี้ยวหนึ่งใน 4 ส่วนของวงกลม มีเดือยติดอยู่ สามารถหนุนออกมาเวลาจะเปิดลิ้นชัก

quadrat

แปลว่า ดู quad

quadratic

แปลว่า สมการในวิชาพีชคณิตว่าด้วยกำลังสอง

quadratic equations

แปลว่า (พิชคณิต) สมการกำลังสองในวิชาพิชคณิต

quadratic form

แปลว่า รูปกำลังสอง

quadratic system

แปลว่า (ผลึก) จำพวกรูปสี่เหลี่ยม ซึ่งหมายถึงกลุ่มลักษณะของผลึกต่างๆ

quadratics

แปลว่า (พิชคณิต) พิชคณิตที่ว่าด้วยสมการกำลังสอง

quadrilateral

แปลว่า รูปสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า

quadrode

แปลว่า หลอดสูญญากาศชนิดมี 4 ไส้

quadruple

แปลว่า คูณด้วยสี่. สี่เท่า, เพิ่มขึ้นสี่เท่า

quadruplicate

แปลว่า สำเนาที่ทำขึ้นเป็น 4 ฉบับ

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ