ค้นหาศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย

ทั้งหมด
ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย หมวดตัวอักษร P

ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย หมวดตัวอักษร P

ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย - หน้า 1/67 มีดังรายการต่อไปนี้

P trap

แปลว่า ( สุขาภิบาล ) กับดักหนูรูปคล้ายอักษร F

P.

แปลว่า สัญญลักษณ์สำหรับพลัง (Powor) วัดได้เป็นวัตต์หรือกิโลวัตต์, สัญญลักษณ์สำหรับแรงอัดของไอน้ำ

P.C

แปลว่า ( วิศว ) อักษรย่อของ Potland cement = ปูนซีเมนต์

p.c.

แปลว่า อักษรย่อของ per cent = เปอร์เซ็นต์, ร้อยละ

p.d.

แปลว่า ( ไฟฟ้า, วิศว ) อักษรย่อของ polential difference = ความแตกต่างของศักย์

pace

แปลว่า ( อาคาร ) ยกพื้น, บริเวณพื้นที่ยกขึ้นสูงกว่าระดับพื้นดินธรรมดา

Pacinotti armature

แปลว่า อาร์มาเจอร์รูปวงแหวน ซึ่งประดิษฐ์ขึ้นโดย พาซินอต

pack harden

แปลว่า ทำให้พื้นผิวชั้นนอกของเหล็กอ่อนให้แข็ง

package label

แปลว่า ป้าย, แผ่นกระดาษเล็กๆ ลงชื่อและตำบลที่อยู่ รวมทั้งสิ่งของบรรจุ ปิดบนหีบห่อ

packaged

แปลว่า บรรจุหีบห่อ

packed valve

แปลว่า ลิ้นชนิดมีแผ่นประเก็นอัด (ตรงข้ามกับ packless valve ชนิดที่ไม่มีแผ่นประเก็นอัด)

packer

แปลว่า วงแหวนขยายตัว (ใช้ในหลุมเจาะดินหิน)

Packing

แปลว่า วัสดุอัด [การปรับอากาศ]; อัดบรรจุ [สิ่งแวดล้อมน้ำ]; การหนุน [การพิมพ์]

packing ring

แปลว่า วงแหวนสวมรอบหัวลูกสูบเครื่องจักรไอน้ำ เพื่อช่วยอัดไอน้ำแน่นเข้าใช้กับหัวรถจักร

packing washer

แปลว่า ประเก็นวงแหวนอัดข้อต่อ

packing-box

แปลว่า เรือนครอบหัวเพลากันไม่ให้น้ำรั่ว

packstaff

แปลว่า คาน ไม้คาน

Pad

แปลว่า แพด [ไฟฟ้าสื่อสาร]; แผ่นเบรก [ยานยนต์]; ส่วนเสริม (ชิ้นหล่อ) [อุตสาหกรรมเหล็ก]; แท่น, แผ่นรอง [ไฟฟ้ากำลัง]

pad lock

แปลว่า กุญแจที่ใช้สลักสวมกับสายยู, แม่กุญแจคล้องสาย

pad lubrication

แปลว่า การหล่อลื่นด้วยเบาะชุ่มน้ำมันให้ชะโลมไปในตัว

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

ศัพท์ช่างภาษาอังกฤษ - ไทย หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ